Հրատարակութիւն

PDF
Կիրակի, 15 Սեպտեմբեր 2019 17:11
Rate this item
(1 Vote)

Ծրագիր

 Բասկետբոլի  ծրագիր

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

Երիտ. օրդ.

Ուրմիա-Իսֆահան           Ժամ՝ 15:30  

 

 

Երեց տղ.

Ուրմիա- Իսֆահան           Ժամ՝ 17: 00

Սիփան -Նայիրի                Ժամ՝ 18: 30

Րաֆֆի 1-Թաւրիզ               Ժամ՝ 20: 00

Արարատ –Րաֆֆի  2          Ժամ՝ 21: 30

 

 

Ֆուտսալի  ծրագիր

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

Սարդարապատ 1- Գեարդաբադ        Ժամ՝ 17: 00

Թաւրիզ  -Հ.Հ.Ը.Մ. 2                                Ժամ՝ 18: 00

Սիփան 2- Արմէն                                   Ժամ՝ 19: 00

Սարդարապատ 2 - Հ.Բ.Ը.Մ. 1                  Ժամ՝ 20: 00

Հ.Հ.Ը.Մ. 1 - Հ.Բ.Ը.Մ. 2                             Ժամ՝ 21: 00

 

 

Սեղանի Թենիսի  ծրագիր

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

 

Ժամը10: 00-ին «Սասունցի Դաւիթ» սրահում տեղի է ունենալու երէց օրիորդաց խմբերի վիճակահանութիւնը ապա կըսկսւի մրցութիւնը:

Բոլոր խմբերի պատասխանատուների ներկայութիւնը վիճակահանութեան ընթացքին խստիւ անհրաժէշտ է:

 

 

Ճատրակի  ծրագիր

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

 

Ժամը17:00-ին լողաաւազանի շրջափակում տեղի է ունենալու բոլոր տարիքային խմբերի վիճակահանութիւնը:

Բոլոր խմբերի պատասխանատուների ներկայութիւնը վիճակահանութեան ընթացքին խստիւ անհրաժեշտ է:

 

 

Սեղանի Թենիսի  ծրագիր

Կիրակի  15 սեպտ. 2019

 

 «Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը9: 00-ին տեղի է ունենալու երիտասարդական տղայոց խմբային եւ երիտասարդական  օրիորդանց անհատական խաղերի  վիճակահանութիւնը ապա կսկսւի մրցութիւնը:

Բոլոր խմբերի պատասխանատուների ներկայութիւնը վիճակահանութեան ընթացքին խստիւ անհրաժէշտ է:

 

 

 

Բասկետբոլի ծրագիր

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

                                                  

Երիտ. օրդ.

Ուրմիա –Արարատ 1                                           15:30

 

Երիտ. տղ.

Արարատ 1-Արարատ 2                                       17:00

 

Երեց տղ.

Րաֆֆի 1-Ուրմիա                                                 18:30

Րաֆֆի 2-Սիփան                                                 20:00

Նայիրի -Չարմահալ                                            21:30

 

Ֆուտբոլի ծրագիր

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

Րաֆֆի – Իսֆահան                                              21:00

 

 

  

Ֆուտսալի ծրագիր

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

                                                                                Ժամ

Սիփան (2) -Հ.Բ.Ը.Մ (2)                                        16:00

Արմէն - Գեարդաբադ                                            17:00

Սիփան (1) – Թաւրիզ                                           18:00

Սարդարապատ (1) – Հ.Հ.Ը.Մ (1)                           19:00

Հ.Հ.Ը.Մ (2)-  Հ.Բ.Ը.Մ (1)                                       20:00

 

 

Թենիսի ծրագիր

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

                              Ժամ

Արմէն – Սևակ         15:00

Արգին -  Ժիլբերտ              

 

Արին – Վրեժ         16:30

Գևիկ – Սիամանթօ           

 

Թադէ – Վահէ        18:00

Ֆրեդ – Արամ                  

 

Բենօ – Գուրգէն        19:30

Արէն – Սեմիկ                   

 

 

Ճատրակի  ծրագիր

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

  

Շարունակութիւն առաջին օրւայ մրցութիւնների

 

Ժամը 18:00-ին

 

  

Ֆուտսալի ծրագիր

Երկուշաբթի 16 սեպտ. 2019

 

                                                                                Ժամ

Սարդարապատ (2)- Հ.Հ.Ը.Մ (2)                         17:00

Սիփան (2)– Հ.Հ.Ը.Մ (1)                                        18:00

                                 Գեարդաբադ – Հ.Բ.Ը.Մ (2)                                   19:00                                       

Հ.Բ.Ը.Մ (1)  - Սիփան (1)                                       20:00

Արմէն - Սարդարապատ(1)                                 21:00

 

Բասկետբոլի ծրագիր

Երկուշաբթի  16 սեպտ. 2019

 

                                                                         Ժամ

Երիտ. օրդ.

Ուրմիա –Արարատ 2                                           15:30

 

Երիտ. տղ.

Սիփան – Իսֆահան                                             17:00

 

Երեց տղ.

Չարմահալ- Սիփան                                              18:30

Արարատ – Նայիրի                                                20:00

Իսֆահան – Թաւրիզ                                              21:30

 

 

 

Սեղանի Թենիսի  ծրագիր

  Երկուշաբթի 16 սեպտ. 2019

 

 «Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը 9: 00-ին տեղի է ունենալու երիտասարդական տղայոց անհատական  եւ երէց օրիորդաց (18-ից վէր) անհատական մրցութիւնը:

 

Թենիսի ծրագիր

Երկուշաբթի  16 սեպտ. 2019

 

Խաղերը սկսելւելու են ժամը 16:00-ին:

 

 

Ֆուտբոլի ծրագիր

Երեքշաբթի  17 սեպտ. 2019

 

                                                                           Ժամ

Արարատ – Իսֆահան                                              21:15

 

Ֆուտսալի ծրագիր

Երեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

                                                                                Ժամ

Հ.Բ.Ը.Մ (1)  -Թաւրիզ                                           16:00

Գեարդաբադ -Սիփան (2)                                  17:00

Հ.Բ.Ը.Մ (2)- Սարդարապատ(1)                         18:00

      Արմէն - Հ.Հ.Ը.Մ (1)                                     19:00                                                                               

Սարդարապատ (2)- Սիփան (1)                        20:00

 

Բասկետբոլի ծրագիր

Երեքշաբթի  17 սեպտ. 2019

 

                                                             Ժամ

Երիտ. տղ.

Իսֆահան –Արարատ(1)                                     15:30

Սիփան – Արարատ(2)                                         17:00

 

 

Երեց տղ.

Նայիրի – Րաֆֆի(2)                                               18:30

                                Չարմահալ- Արարատ                                          20:00                                  

                         Իսֆահան – Րաֆֆի(1)                                           21:30                                                                          

 

Սեղանի Թենիսի  ծրագիր

  Երեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

 «Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը 9: 00-ին տեղի է ունենալու երէց տղայոց խմբային  եւ ժամը 10:00-ին  երէց օրիորդաց  անհատական եզրափակիչ մրցութիւնը:

 

Աննա Քեշիշի(Նայիրի) –Արինէ Ղազարեան (Իսֆահան)

 

Ֆուտսալի ծրագիր

Չորեքշաբթի 18 սեպտ. 2019

 

                                                                             Ժամ

Սարդարապատ(1) – Սիփան(2)                       17:00

Սարդարապատ(2) -Թաւրիզ                            18:00

Հ.Հ.Ը.Մ (1)- Գեարդաբադ                                   19:00

Հ.Բ.Ը.Մ (2) - Արմէն                                              20:00                                                                               

Սիփան(1)- Հ.Հ.Ը.Մ (2)                                         21:00

 

Բասկետբոլի ծրագիր

չորեքշաբթի  18 սեպտ. 2019

 

                                                             Ժամ

Երիտ. օրդ.

Իսֆահան –Արարատ(2)                                  14:00

Երիտ.տղ.

   Արարատ(2) –Իսֆահան                                      15:30

Երէց օրդ.

Արարատ – Նայիրի                                               17:00

Երէց տղ.

Թաւրիզ – Ուրմիայ                                               18:30

Րաֆֆի(2) - Չhարմահալ                                        20:00

Սիփան – Արարատ                                              21:30       

  

Սեղանի Թենիսի ծրագիր
Չորեքշաբթի 18 սեպտ. 2019

 


«Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը 9: 00-ին տեղի է ունենալու երէց տղայոց անհատական եւ ժամը 10:00-ին երէց տղայոց խմբային եզրափակիչ մրցութիւնը:

 

Ֆուտբալի ծրագիր

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

                                                                                                      Ժամ                                               

Արարատ – Րաֆֆի                                      21:15

 

  Ժայռամագլցման ծրագիր

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

 «Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը 11: 00-ին տեղի է ունենալու Ժայռամագլցման(Տարիքային բոլոր բաժինների համար) մրցութիւնը:

 

Սեղանի Թենիսի  ծրագիր

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

 «Սասունցի Դաւիթ» սրահում Ժամը 9: 00-ին տեղի է ունենալու երէց տղայոց անհատական մրցութեան շարունակութիւնը:

 

Թեթեւ Ատլետի  ծրագիր

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

 

 

Վազ                                                         Ժամ

 Օր.  100 մտ.                                                     6:00

 Տղ.   100 մտ.                                                     6:15

 Օր.  1500 մտ.                                                   6:30

 Տղ.   1500 մտ.                                                   6:45

 

Գնդի  հրում

Օր./ Տղ.                                                               7:00

 

 

Մեդալաբաշխում

Հինգշաբթի 19 Սեպտեմբեր 2019

Ճատրակ/Սեղանի թենիս/Ժայռամագլցում մարզաձևերի մեդալաբշխումը տեղի է ունենալու «Սասունցի Դաւիթ» սրահում ժամը 19:00-ին:

 

Բասկետբոլի ծրագիր

Հինգշաբթի  19 սեպտ. 2019

 

                                                             Ժամ

Երիտ. օրդ.

Արարատ(1) –Արարատ(2)                                   15:00

Երէց օրդ.

Նայիրի – Իսֆահան                                              16:30

Երիտ. տղ.

Սիփան – Արարատ(1)                                          18:00

Երէց տղ.

Արարատ-Իսֆահան                                             20:30

Չարմահալ-Րաֆֆի(1)                                           22:00

 

Ֆուտսալի ծրագիր

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

                                                      Ժամ

Սիփան(1) – Հ.Բ.Ը.Մ(2)                            19:00

Հ.Հ.Ը.Մ(1) –Հ.Հ.Ը.Մ(2)                               20:00

 

  

 

Ֆուտբալի ծրագիր

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 

Կրտսերներ ընկերական

                                                                                                                     Ժամ                                               

Արարատ – Սիփան                                     17:30

 

Ֆուտսալի ծրագիր

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 

 

                                                                             Ժամ

 

Հ.Բ.Ը.Մ (2) -  Հ.Հ.Ը.Մ (2)                                      18:30

Սիփան(1)-   Հ.Հ.Ը.Մ (1)                                      20:00

 

Բասկետբոլի ծրագիր

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 Ժամ

Երիտ. օրդ.

Արարատ(1) – Իսֆահան                                                        15:00

Երէց օրդ.

Արարատ-Իսֆահան                                                                16:30

Երէց տղ.

Չհարմահալ - Իսֆահան                                                          18:00

Արարատ- Րաֆֆի(1)                                                                21:30

 

Թեթեւ Ատլետի  ծրագիր

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 

Սկաւառականետում                            Ժամ

 Օր./ Տղ.                                                              7:30

 

Վազ

Օր.   200 մտ.                                                     8:15

Տղ.    200 մտ.                                                     8:30

Օր./ Տղ.    5000 մտ.                                          8:45

Օր./ Տղ.    400 մտ.                                            9:00

 

Նիզականետում

Օր./ Տղ.                                                               9:15

 

Մեդալաբաշխում

Ուրբաթ 20  Սեպտեմբեր 2019

 Ֆուտսալ/Բասկետբոլ (օրդ.երիտ.երէց)(տղ.երիտ)/ մարզաձևերի մեդալաբշխումը տեղի է ունենալու «Սասունցի Դաւիթ» սրահում ժամը 21:00-ին:

Արդիւնք

 

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

 Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

 Երէց օրդ. Խմբային

 

Առաջին ՝ Նայիրի

Երկրորդ՝  Իսֆահան

Երրորդ՝  Թաւրիզ

                 Արարատ

 

 

Բասկետբոլի  արդիւնք

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

 

Երիտ. օրդ.

Ուրմիա   7 57  Իսֆահան

 

Երեց տղ.

Ուրմիա  26 -  59  Իսֆահան

Սիփան   47 -  51  Նայիրի

Րաֆֆի (1)   75 59   Թաւրիզ

    Արարատ   59 26     Րաֆֆի  (2)

 

 

Ֆուտսալի  արդիւնք

Շաբաթ 14 սեպտ. 2019

 

 

Սարդարապատ (1)  10-7   Գեարդաբադ

Թաւրիզ   9-1   Հ.Հ.Ը.Մ. (2)

Սիփան (2)  7-3  Արմէն

Սարդարապատ (2)  4-5   Հ.Բ.Ը.Մ. (1)

Հ.Հ.Ը.Մ. (1)  6-0   Հ.Բ.Ը.Մ. (2)

 

 

Ճատրակի  արդիւնք

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

Երէց տղ. խմբային

 

Առաջին ՝  Սարդարապատ

 

Երէց. տղ. անհատական

 

Առաջին ՝  Նորիկ Ալէքսանդրեան (Սարդարապատ)

Երկրորդ՝ Զորիկ Բժշկեան (Սարդարապատ)

Երրորդ՝  Բէնիա Ասլանեան(Սարդարապատ)

                 Ռոդրիկ Վարթումեան(Սարդարապատ)

 

Երիտ. տղ.  անհատական

 

Առաջին՝  Դրօ Նազարեան (Սարդարապատ)

Երկրորդ՝  Շարա Նազարեան (Սարդարապատ)

Երրորդ՝     Արմի Մայիլեան (Արարատ)

 

Երիտ.օր.անհատական

 

Առաջին՝    Նարէ Մարկոսեան (Շահինշահր)

Երկրորդ՝    Բիւրէղ Բաղրամեան (Սարդարապատ)

Երրորդ՝      Նազէ Օրուջեան  (Սարդարապատ)

  

 

Երիտ.տղ.  խմբային

 

Առաջին՝    Սարդարապատ

 

Երիտ.օր.  խմբային

 

Առաջին՝     Սարդարապատ    

        

 

 

Բասկետբոլի արդիւնք

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

                                                 

Երիտ. օրդ.

Ուրմիա  25   52  Արարատ (1)

 

Երիտ. տղ.

Արարատ (1)    67-31   Արարատ (2)

 

Երեց տղ.

Րաֆֆի (1)   65-25   Ուրմիա

Րաֆֆի (2)  48-81  Սիփան

Նայիրի   67-75   Չարմահալ

 

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

Երիտ. օրդ. անհատական

 

Առաջին ՝ Աննա Քեշիշեան (Նայիրի)

Երկրորդ՝  Աթրիս Շահւերդի (Արարատ)

Երրորդ՝   Վանէ Թահմասեան (Շահինշահր)

                   Լիանա Միր Աւագեան(Սիփան)

 

 

Երիտ. տղ. խմբային

 

Առաջին ՝  Արարատ

Երկրորդ՝ Շահինշահր

Երրորդ՝  Թաւրիզ

 

Ֆուտսալի արդիւնք

Կիրակի 15 սեպտ. 2019

 

                                                                                

Սիփան (2)    1-4    Հ.Բ.Ը.Մ (2)

            Արմէն     7-2     Գեարդաբադ

                    Սիփան (1)   14–3      Թաւրիզ

     Սարդարապատ (1)     2–4     Հ.Հ.Ը.Մ (1)

    Հ.Հ.Ը.Մ (2)    5-1    Հ.Բ.Ը.Մ (1)

 

Ֆուտսալի արդիւնք

երկուշաբթի 16 սեպտ. 2019

 

     Սարդարապատ(2)   3-3      Հ.Հ.Ը.Մ(2)

 Սիփան(2)     1-8     Հ.Հ.Ը.Մ(1)

                 Գեարդաբադ   2-13    Հ.Բ.Ը.Մ(2)

 Սիփան (1)     4–0     Հ.Բ.Ը.Մ (1)

                           Արմէն    4-3      Սարդարապատ(1)

 

Բասկետբոլի արդիւնք

Երկուշաբթի 16 սեպտ. 2019

 

                                                 

Երիտ. օրդ.

Արարատ(2)  38   32  Ուրմիայ

 

Երիտ. տղ.

Իսֆահան    30-61   Սիփան

 

Երէց տղ.

Չարմահալ   81-55   Սիփան

Արարատ  59-63  Նայիրի

Իսֆահան   72-43   Թաւրիզ

 

 

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

Երկուշաբթի 16 սեպտ. 2019

 

Երիտ. տղ.անհատական

 

Առաջին ՝ Արութին Թորոսեան(Շահինշահր)

Երկրորդ՝  Սերօ Յարութիւնեան (Սարդարապատ)

Երրորդ՝   Արա Ասարեան (Արարատ)

                 Ռոնի Վարդանեան (Արարատ)

 

 

 

Բասկետբոլի արդիւնք

Երեքշաբթի  17 սեպտ. 2019

 

                                                             

Երիտ. տղ.

Իսֆահան   2472  Արարատ(1)

     Սիփան   7141   Արարատ(2)

 

 

Երէց տղ.

Նայիրի  59–33  Րաֆֆի(2)

Չհարմահալ 64 -65 Արարատ

  Իսֆահան  63–54 Րաֆֆի(1)

 

 

     

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

  Երեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

 

Առաջին՝  Աննա Քեշիշի(Նայիրի)

Երկրորդ՝ Արինէ Ղազարեան (Իսֆահան)

Երրորդ՝  Ալին Քեշիշի (Նայիրի)

                 Աթրիս Շահւերդի(Արարատ)

   

        

 

Ֆուտսալի արդիւնք

Երեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

 

Հ.Բ.Ը.Մ (1)   10 -3        Թաւրիզ

Գեարդաբադ    2-7       Սիփան (2)

            Հ.Բ.Ը.Մ (2)      4-3    Սարդարապատ(1)

      Արմէն     3 -6    Հ.Հ.Ը.Մ (1)

  Սարդարապատ (2)       2-2    Սիփան (1)

 

Ֆուտբոլի արդիւնք

Երեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

                                                           Րաֆֆի  3-1  Իսֆահան                                                           

Արարատ 0–0 Իսֆահան

 

 

Ֆուտսալի արդիւնք

Չորեքշաբթի 17 սեպտ. 2019

 

       Սարդարապատ(2)     8-3     Թաւրիզ

              Հ.Հ.Ը.Մ(1)     7-2    Գեարդաբադ

   Հ.Բ.Ը.Մ(2)     9–3     Արմէն

         Սիփան(1)   4-1  Հ.Հ.Ը.Մ(2)

 

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

  Չորեքշաբթի 18 սեպտ. 2019

 

 

Երէց տղ. խմբային

 

Առաջին՝  Արարատ

Երկրորդ՝ Թաւրիզ

Երրորդ՝  Արարատ 2

                 Սարդարապատ

 

Ֆուտսալի արդիւնք

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

   

Սիփան(1) 3 0 Հ.Բ.Ը.Մ(2)

Հ.Հ.Ը.Մ(1) 3 0 Հ.Հ.Ը.Մ(2)

 

Թենիսի  արդիւնք

Հինգշաբթի 19սեպտ. 2019

 

Անհատական  օրդ.

Առաջին ՝ Մինէ Մարտիրոսեան (Արարատ)

Երկրորդ՝  Նինա Պետրոսեան (Արարատ)

Երրորդ՝   Քառլա Էրիզեան (Արարատ)

                 Սելին Մկրտչեան (Իսֆահան)

 

Անհատական  տղ.

Առաջին՝ Արգին Թարինեան (Արարատ)

Երկրորդ՝  Բերնարդ Էյւազի (Սիփան)

Երրորդ՝ Արին Սարւարեան (Արարատ)

                 Ֆրէդրիկ Յակոբի (Արարատ)

 

Double տղ.

Առաջին՝Բեռնարդ Էյւազի (Սիփան)  և

                  Արմէն Մարտիրոսեան (Արարատ)

Երկրորդ՝ Ֆրէդրիկ Յակոբի (Արարատ) և

                   Արէն Պօղոսեան (Արարատ)

Երրորդ՝ Սիամանթօ Տիկրանեան (Արարատ) և

                 Արին Սարւարեան (Արարատ)

                 Համլետ Ղարիբեան (Արարատ) և

                 Ալէն Դաւթեան (Արարատ)

 

Mix double

Առաջին՝Արմէն Մարտիրոսեան (Արարատ)- Մինէ Մարտիրոսեան (Արարատ)

Երկրորդ՝ Բեռնարդ Էյւազի (Սիփան)  - Նաթալի Խաչեան (Սիփան)

Երրորդ՝ Նինա Պետրոսեան (Արարատ)-Արամ Մելիքեան (Արարատ)

Փոլետ Բարխուրդարեան (Արարատ)-    Թադէ Ասատրեան (Արարատ)

 

 

Բասկետբոլի արդիւնք

Հինգշաբթի  19 սեպտ. 2019

 

Երիտ. օրդ.

Արարատ(1) 51 – 18 Արարատ(2)

Երէց օրդ.

Նայիրի 31 – 57 Իսֆահան

Երիտ. տղ.

Սիփան 21 – 52 Արարատ(1)

Երէց տղ.

Արարատ 60 – 54 Իսֆահան

Չարմահալ 68 – 82 Րաֆֆի(1)

 

Սեղանի Թենիսի  արդիւնք

  Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

 

Երէց տղ. անհատական

 

Առաջին՝  Արին Ղարիբջանեան (Նայիրի)

Երկրորդ՝ Սերժիկ Էյւազեան (Արարատ)

Երրորդ՝  Արսէն Գէորգեան (Արարատ)

                 Հենրիկ Աբրահամեան (Թաւրիզ)

 

 

Ֆուտբոլի արդիւնք

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

   

Րաֆֆի 4-0 Արարատ

 

 

 

Թեթև ատլետի արդիւնք

  Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

 

Օրդ.վազք 100մ.

Առաջին՝  Մարիամ Էլիասզադէ (Ուրմիա)

Երկրորդ՝ Էլին Պետրոսեան (Արարատ)

Երրորդ՝  Լինդա Այւազեան (Արարատ)

                

Տղ.վազք 100 մ.

Առաջին՝ Դւին Աշուղեան (Արարատ)

Երկրորդ՝ Մելոդին Բաղդասարեան (Ուրմիա)

Երրորդ՝ Շանթ Վարդանեան (Թաւրիզ)

  

Տղ.1500 մ.

Առաջին՝ Մարիամ Գագոյեան (Ուրմիա)

Երկրորդ՝ Քևին Սարմասթի (Ուրմիա)

Երրորդ՝ Սարմէն Նազարեան (Ուրմիա)

 

Գնդի հրում  արդիւնք

Հինգշաբթի  19 սեպտ. 2019

  

Օրդ.

 

Առաջին  ՝ Նոէմի  Ղարիբեան  (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ ՝ Փիւնիկ Այւազեան (Նոր Ջուղա)

Երրորդ ՝ Փարելի Ղազարեան (Նոր Ջուղա)

 

Տղ.

 

Առաջին ՝ Ռայներ  Ղարիբեան (Ուրմիա)

Երկրորդ ՝ Առլեն Բարսեղեան (Նոր Ջուղա )

Երրորդ՝ Թադէ Էլիասզադէ (Ուրմիա)

 

 

 

ժայռամագլցման արդիւնք

Հինգշաբթի 19 սեպտ. 2019

 

Օրդ. 8-12 տարեկան

 

Առաջին ՝ Միլեն Միրզախանեան (Րաֆֆի)

Երկրորդ՝  Իլէն Նազարեան (Սիփան)

Երրորդ՝  Մեղեդի Հայրապետեան (Րաֆֆի)

 

Օրդ.16-ից վեր

Առաջին՝ Մինէ Մեսրոպեան (Արարատ)

Երկրորդ՝ Քրիստին Ղարիբեան (Րաֆֆի)

Երրորդ՝ Անիքա Աւանէսեան (Արարատ)

 

Տղ.8-12 տարեկան

Առաջին՝ Վահէ Խուդավէրդեան (Սիփան)

Երկրորդ՝ Էդւին Մինասեան (Արարատ)

Երրորդ՝ Արքա Նազարեան (Սիփան)

 

Տղ.12-16 տարեկան

Առաջին՝ Գէորգ Բուդաղեան (Սիփան)

Երկրորդ՝ Փանուէլ Թահմասեան (Սիփան)

Երրորդ՝ Ադրել Թումանեան (Արարատ)

 

Տղ.16-ից վեր

Առաջին՝ Շանթ Իսաղուլեան (Սիփան)

Երկրորդ՝ Էրիկ Սադեղի (Արարատ)

Երրորդ՝ Արութին Եղեայան (Սիփան)

 

 

 

Բասկետբոլի արդիւնք

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 

Երիտ. օրդ.

Առաջին՝    Իսֆահան

Երկրորդ՝  Արարատ(1)  

Երրորդ՝    Արարատ(2)

 

Երէց օրդ.

Առաջին՝    Արարատ

Երկրորդ՝  Իսֆահան

Երրորդ՝    Նայիրի

 

Երիտ. տղ.

Առաջին՝    Արարատ(1)

Երկրորդ՝  Սիփան

Երրորդ՝    Իսֆահան

  

Երէց տղ.

Առաջին՝  Րաֆֆի(1)

Երկրորդ՝  Արարատ

Երրորդ՝   Չարմահալ

 

 

 

 

Ֆուտսալի արդիւնք

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

   

Առաջին՝  Հ.Հ.Ը.Մ (1)

Երկրորդ՝  Սիփան(1)

Երրորդ՝  Սիփան(2)

 

Ֆուտբալի արդիւնք
Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019


Առաջին՝ Րաֆֆի


Երկրորդ՝ Իսֆահան


Երրորդ՝ Արարատ

 

Թեթեւ Ատլետի  ծրագիր

Ուրբաթ 20 սեպտ. 2019

 

Սկաւառականետում                           

 Օրդ.

Առաջին՝  Նարէ Ղարախանեան (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝ Նոէմի Ղարիբեան  (Նոր Ջուղա)

Երրորդ՝  Սէրլի Ղարախանեան  (Նոր Ջուղա)

 

 Տղ. 

 Առաջին՝  Առլէն Բարսեղեան (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝ Ռայներ Յակոբեան  (Ուրմիա)

Երրորդ՝  Ռադին Մորադ  (Ուրմիա)

                                                                

 

Նիզականետում

Օր.

Առաջին՝  Սէրլի Նազարեան (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝ Սէրլի Ղարախանեան  (Նոր Ջուղա)

Երրորդ՝  Ռեբեկա Վարդանեան (Արարատ)

 

Տղ.   

Առաջին՝  Առլէն Բարսեղեան (Նոր Ջուղա)

Երկրորդ՝ Ռայներ Յակոբեան  (Ուրմիա)

Երրորդ՝  Թադէ Էլիասզադէ  (Ուրմիա)

 

 

 

Վազ 200մտ.

Օր.  

Առաջին՝  Մրիամ Էլիասզադէ (Ուրմիա)

Երկրորդ՝ Անայիս Ալէքսանեան   (Թաւրիզ)

Երրորդ՝  Շաղիկ Գէորգեան (Թաւրիզ)

 

           

Վազ 5000մտ.

Տղ.   

Առաջին՝  Մելւին Դաւուդի (Գեարդաբադ)

Երկրորդ՝ Թոդիկ Մկրտչեան   (Ուրմիա)

Երրորդ՝  Թեդի Յակոբի (Ուրմիա)