Հրատարակութիւն

PDF

Սկաուտական Լուրեր

    Թւականիս՝ հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցաւ «Հ.Մ.Ա.Կ»-ի Սկաուտական միութեան, «Երրորդ կարգ»-ի քննութիւնը:    Մեծ թւով Արի եւ Արենուշներ յանձնեցին`երրորդ կարգի գործնական եւ գրաւոր գլուխները:   
     Թւականիս յուլիսի 6-ին, տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ա.Կ.-ի Սկաուտական միութեան Արիների հատւածի թիւ 4 խմբի տարեկան բանակումը, դէպի Թաւրիզ:
     Թւականիս՝ մայիս 1-ին Սկաուտական միութիւնը հիւրընկալեց, Հ.Մ.«Արարատ»Կ.-ի Սկաուտական միութեան հին Սկաուտապետ ընկերներ՝ Նորիկ Մելքոմեանին, Ռաֆիկ Պողոսեանին եւ Վահան Բժիշկեանին, որոնք հաճելի զրոյց ունեցան ներկայիս միութեան Սկաուտապետ Խ. Հարմիկ…
     2015 թւականի յունիսի 16-ին տեղի ունեցաւ Սկաուտական միութեան Արիների հատւածի թիւ 2 եւ Արենուշների հատւածի թիւ 3 խմբերի միասնական բանակումը թւով 40 սկաուտների մասնակցութեամբ «Արաք» քաղաքում  և սկաուտակները…
     Թւականիս յուլիսի 6-ին տեղի ունեցաւ «Հ.Մ.Ա.Կ»-ի Սկաուտական միութեան, Արենուշների հատւածի թիւ 1 խմբի տարեկան բանակումը «Արաք» քաղաքում:
Ողեմպիականխաղեր   1963 թւականիցսկսեալՀ.Մ.Ա.Կ.-իՍկաուտականմիութիւնըիրտարեկանաշխատանքներումկազմակերպելէողեմպիականխաղեր, որոնքշարունակւելենմինչայս: 2015 թւականիօգոստոսի 31-ինկըբոցավառւի 51-րդՈղեմպիականխաղերիջահը:
     Թւականիս չորեքշաբթի Յուլիսի 15-ին, տեղի ունեցաւ «Հ.Մ.Ա.Կ»-ի Սկաուտական միութեան Արենուշների հատւածի թիւ 2 եւ Արիների հատւածի թիւ 1 խմբերի միասնական բանակումը: 4 օրեայ բանակումը տեղի ունեցաւ Արաք քաղաքի…
     Թւականիս, յուլիսի 7-ին տեղի ունեցաւ Հ.Մ.«Արարատ» Կազմակերպութեան, Սկաուտական միութեան Արիների հատւածի թիւ 3 խմբի Բանակումը «Անզալի» քաղաքում:
     2015 թւականի յուլիսի 17-ից 19-ը, Կրտսեր հատւածի թիւ 2 խմբի բանակումը 17 հոգով, խմբի աստիճանաւորական կազմի պատասխանատւութեամբ և հատւածի պատասխանատուի օգնականների ներկայութեամբ տեղի է ունեցել Հ.Մ.Ա.կ.-ի յարկի տակ՝…
Ժայռամագլցում, խոհարարական աշխատանքներ եւ «Էրամ» զբօսայգուց այցելութիւն: